בייריש פראיינס בנק
פרנקפורט גרמניה, גרפיט 10mX2mh על קנווס, מגילות