‏‪גלריית ליטבקגרפיט על נייר. שישה חלקים, אורך משתנה, גובה מטר וחצי