רואה לא רואה

cata_Art6

במיצב הנוכחי – מרחב פנימי – מעלה דניאלה שינמן חיזיון דחש, המבטל באחת כל מסגרת קודמת. בטריטוריה התלת מימדית החדשה, מרחיבה אמנם שינמן את שדה פעולתה, אך במקביל ובמפגיע היא מסירה צבע, מציבה גבול, חוסמת ניראות.

במיצב נרקמת שפה תמונתית חדשה, אך פריצת המסגרת הדו מימדית מתגלה כאשליית חופש רגעית.
“רואה , לא רואה” הוא שם המשחק, המיצב הפנימי מתרכז בשלושה אלמנטים צורניים, שהזיקה ביניהם נוצרת בשם הפרדוקס המאפיין את מרכיביו של כל אחד אחד מהם ואת מורכבותו של החיבור ביניהם. אוזלת היד לנוכח הסתירה שבקיומינו ולנוכח המוגבלות שביכולתינו מעוררת אך זיכרונות עתיקים על התקווה הזעומה שהותירה לנו תיבת פנדורה.

המגילה העוטפת את קירות חלל המיצב וסוגרת על הכלוב הסוגר על המומיה הסגורה בתכריכיה, יוצרים הצבה העוסקת במצבו הקיומי של האדם. כאן, כל אופציה אפשרית מבטלת את רעותה, ולנקלע אל תוך המארב הזה לא נותר אלא לקחת חלק באפפשרות היחידה המוענקת לו – חופש המשחק.

→ בחזרה אל Catalogues

Comments are closed.